Komplex gyermek képesség- és szűrővizsgálatok

Komplex képességvizsgálatok és szűrővizsgálatok óvodás, általános- és középiskolás korú (2-2,5-20 év) gyermekek, fiatalok körében gyermekorvos – neurológus – pszichológus – gyógypedagógus szakértői csoport által.

 

Beszédfejlődés, mozgásfejlődés, nyelvfejlődés, tanulási nehézségek

Várjuk jelentkezését, ha a beszéd-, mozgás- és nyelvfejlődés terén eltérést, az iskolában tanulási nehézségeket tapasztal (pl. beszéd megkésettsége, mozgásos ügyetlenség, figyelmi problémák, olvasási-írási,- helyesírási,- számolási nehézség, elakadás általában a tanulásban). Segítünk tisztán látni abban, hogy gyermeke óvodai, iskolai érzelmi, beilleszkedési, magatartási problémáit mennyiben okozzák lelki problémák (pl. szorongás, érzelmi-indulati vagy szociális problémák), mennyiben bizonyos készségterületek gyengeségei, és mennyiben esetleg az iskolai teljesítményt is befolyásoló egészségügyi problémák (fül-orr-gégészeti, neurológiai). Emellett javaslatot teszünk a további teendőkre is.

Vállaljuk továbbá iskolaérettségi vizsgálatok elvégzését és tanácsadást az iskolaválasztással kapcsolatban.

 

Komplex gyermek képesség- és szűrővizsgálatokA vizsgálatot azért nevezzük komplexnek, mert a Medikidsben klinikai szakpszichológus és gyógypedagógus együtt végzi a felméréseket, amit szükség esetén szakorvosi (pl. fül-orr-gégészeti, neurológiai) vagy mozgásvizsgálat is kiegészíthet.

Ezáltal egy helyen kaphat átfogó és részletes képet gyermeke érzelmi, értelmi, szociális és testi fejlettségéről.

A vizsgálat alkalom- és óraszáma és a szükséges szakvizsgálatok fajtája a gyermek problémájától függően változhat. Így a munkát azzal kezdjük, hogy a pszichológusunkkal folytatott első interjú alkalmával egyéni, gyermekére szabott tervet készítünk az elvégzendő vizsgálatok listájáról. Kérjük a szülőket, hogy a már korábban más szakembernél kapott zárójelentéseket, szakvéleményeket hozzák magukkal annak érdekében, hogy vizsgálatok ismétlésére csak indokolt esetben kerüljön sor.

 

A Medikids gyermek képességvizsgálatokkal foglalkozó csapata tehát leveszi az Ön válláról azt a feladatot, hogy a sokféle végzettségű és minőségű szakemberpalettából egyedül kelljen választania. Csapatunk tagjai több éves vizsgálati rutinjukat változatos korú gyermekekkel szerezték. Tapasztalatuk szerint a korai és célzott problémafelismerés a záloga a gyermek elmaradásainak kiküszöbölésére vagy lehetőség szerinti legjobb ellensúlyozására. Az adottságok és nehézségek tudatában  könnyebb a nevelési-oktatási intézmények és támogató szakemberek palettájából a gyermekünk számára legalkalmasabbat kiválasztani.

képességvizsgálatok gyermekeknek 

 

Miért válasszon bennünket?

 • A vizsgálat menetét és időtartalmát gyermeke igényeire szabjuk
 • Gyermekközpontú, nyugodt légkör a gyermek vizsgálata alatt is
 • Tapasztalt, szakértő, jártasság a fenti problémák hátterében álló okok meghatározásában
 • Átfogó, komplex, alapos kép a gyermeke érzelmi, értelmi, szociális és testi fejlettségéről
 • Különböző szakvizsgálatok egy helyen
 • Vizsgálati eredmények részletes megbeszélése, szükség esetén szakvélemény készítése
 • Vállaljuk a kapcsolattartást gyermeke pedagógusaival, az őt támogató szakemberekkel.

 

Mi történik a vizsgálat után?

Előfordul, hogy gyermeke fejlődésének áttekintése és a gyermek vizsgálata után nevelési tanácsokkal, a mindennapokba otthon is beépíthető játékos fejlesztő gyakorlatok javaslatával orvosolhatóak a tapasztalt nehézségek.

Amennyiben több gyökerű a probléma, meghatározzuk a fejlesztendő területek körét és javaslatot teszünk a fejlesztést végző szakember szükséges végzettségére, a foglalkozások gyakoriságára. A Medikidsben a gyermekek szakorvosi ellátását, pszichológiai terápiás támogatását és a gyógypedagógiai, pszichológiai és fejlődésneurológai konzultációt, tanácsadást tudjuk vállalni.  Gyakori, hogy a fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok a gyermek nevelési-oktatási intézményében elérhetőek. Ha közreműködésükre is szükség van a fejlesztési folyamatban, vállaljuk – a szülők beleegyezése mellett – a velük való konzultációt, a vizsgálat eredményeinek átadását.

 

Egy mérés nem mérés. Ezért gyakran teszünk javaslatot kontrollvizsgálati időpontra annak érdekében, hogy gyermeke fejlődését nyomon követhessük. Ilyenkor ellenőrizhető, hogy a javasolt fejlesztések, a szülői erőfeszítések és a gyermek spontán érési folyamata milyen új érettségi fokra juttatta el a gyermeket. Megállapítjuk, hogy az első vizsgálat után fél vagy egy évvel fennállnak még a kezdeti nehézségek, tudjuk pontosítani a felvetett diagnózisokat. Szükség esetén ismét javaslatot tudunk tenni arra, hogyan érdemes folytatni a megkezdett fejlesztési folyamatot.

A komplex gyógypedagógiai-pszichológiai képességvizsgálatokat a leggyakrabban felmerülő problémák (figyelmi, beilleszkedési, magatartási és tanulási problémák, beszéd-és mozgásállapot felmérése) és az azokhoz szükséges vizsgálati módszerek, tesztek mentén állítottuk össze. Amennyiben felmerül, hogy a fenti problémákat testi problémák is fenntarthatják, szakorvosi vizsgálatokat is javaslunk. Természetesen ettől eltérően, vizsgálataink külön-külön, igény-szükség szerint választhatóak, illetve az első interjú során összeállított egyéni terv alapján, a szülővel egyeztetve történnek.

 

A leggyakrabban végzett komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatok

Tanulási problémák vizsgálata (olvasási-írási,- helyesírási,- számolási nehézség, figyelemproblémák)

 

 1. Első interjú, anamnézis felvétel
 2. Pszichológiai vizsgálat: kognitív képességek vizsgálata (intelligencia vizsgálat), figyelemvizsgálat, érzelmi-szociális készségek felmérése
 3. Gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálat
 • Olvasás, helyesírás, szövegértési, nyelvi nehézség esetén: Írás-olvasás felmérés, nyelvi kompetenciák felmérése, kapcsolódó speciális anamnézis és részképesség-vizsgálat
 • Matematikai tanulási problémák esetén: Számolás, matematika felmérés, kapcsolódó speciális anamnézis és részképesség-vizsgálat
 1. Szükség esetén szakorvosi vizsgálatok (hallásvizsgálat, neurológiai státusz)
 2. Konzultáció, eredmények megbeszélése
 3. Szakvélemény írásban

 

Beilleszkedési-magatartási nehézség, érzelmi-szorongásos problémák esetén
 1. Első interjú, anamnézis felvétel
 2. Pszichológiai vizsgálat: szociális, érzelmi érettség, kognitív képességek felmérése
 3. Kapcsolódó gyógypedagógiai vizsgálatok
 4. Szükség esetén mozgás-állapot vizsgálat
 5. Szükség esetén szakorvosi vizsgálat
 6. Konzultáció, eredmények megbeszélése
 7. Szakvélemény írásban

 

Óvodás korú gyermekek vizsgálata (óvodai beilleszkedési-magatartási problémák, beszéd-és mozgásfejlődés elmaradásai)
 1. Első interjú, anamnézis felvétel
 2. Nyelvi kompetenciák, nyelv-és beszédfejlettség, megkésett beszédfejlődés, logopédiai vizsgálat
 3. Szükség esetén beszédészlelés, beszédmegértés vizsgálat
 4. Pszichológiai vizsgálat: szociális, érzelmi érettség, kognitív képességek vizsgálata/IQ vizsgálat
 5. Fejlődésneurológiai státuszvizsgálat
 6. Szükség esetén egyéb szakorvosi vizsgálatok (hallásvizsgálat)
 7. Konzultáció, eredmények megbeszélése
 8. Szakvélemény írásban

 

Iskola előtt álló gyermekek vizsgálata:
 1. Első interjú, anamnézisfelvétel
 2. Pedagógiai vizsgálat (nyelvi kompetenciák, nyelv-és beszédfejlettség, grafomotoros ügyesség vizsgálata, számolási készségek vizsgálata)
 3. Pszichológiai vizsgálat (figyelemvizsgálat, érzelmi-szociális készségek felmérése)
 4. Szükség esetén intelligenciavizsgálat
 5. Szükség esetén mozgás-állapot vizsgálat
 6. Szükség esetén szakorvosi vizsgálat
 7. Konzultáció, eredmények megbeszélése
 8. Szakvélemény írásban

 

Képességvizsgálatok árai

Időtartam Ár
Első interjú, anamnézisfelvétel 1,5 óra 10.000 Ft/alkalom
Intelligenciavizsgálat 1-3 óra 10.000 Ft/óra
Eredmények közlése, záró szülőkonzultáció (két szakemberrel) 1,5 óra 15.000 Ft/alkalom
Gyógypedagógiai/logopédiai vizsgálat 1-3 óra 10.000 Ft/óra
Klinikai szakpszichológiai vizsgálat 1-5 óra 10.000 Ft/óra
Nyomonkövetés, kontrollvizsgálat
Pszichológiai szülőkonzultáció, tanácsadás 1,5óra 10.000 Ft/alkalom
Pedagógiai szülőkonzultáció, tanácsadás 1 óra 10.000 Ft/alkalom

Szakembereink

Csorba Emőke

pszichológus

„2011 óta végzek komplex képesség- és szűrővizsgálatokat 2-2,5 és 20 év közötti gyermekek, fiatalok körében. A csapatban feladatom, hogy az intelligenciavizsgálatokat készítsek és a tanulási-magatartási-beilleszkedési problémák hátterében álló érzelmi problémák (pl. szorongás, érzelmi-indulati vagy szociális problémák) feltárását végezzem. Szülőként nehéz szívvel szembesülünk gyermekünk átmeneti nehézségeivel vagy eltérő fejlődési ütemével. Ennek ellenére megéri őket korán felismerni és kezelni, hiszen ez lehet gyermekünk hosszútávú kibontakozásának záloga.”

Dr. Filiczki Gabriella

gyermekneurológus

Dr. Herczegfalvi Ágnes

gyermekneurológus